Bachon ka khana Khazana Kids Meal

 

Biryani ki Daawat

 

Chawal- Shawal

 

Dal-Sabji ki Bahaar Veg Curries

 

Halke Fulke Vegi Snacks

 

HAVELI STREET FOOD

 

Havelis Special Prantha

 

Havelis Chinese- Shinese

 

Kuch Meetha ho jaye

 

Non Veg ki Bahaar

 

Noodles

 

Pappadums

 

Roti-Shoti Breads

 

Salads

 

Sauce Raita

 

Shuruaat Soups

 

Soft Drinks

 

Tandoori Kebab- Shabab

 

Bachon ka khana Khazana (Kids Meal)

 

Dal-Sabji ki Bahaar (Veg Curries).

 

Havelis Special Lassi & Soda

 

Roti-Shoti (Breads)

 

Shakes & Juices

 

Shuruaat (Soups)

 

OPEN-KG